O společnosti

Jsme společností s dobrým personálním i materiálním zázemím, působící na trhu práce dosti dlouhou dobu na to, abychom se na tomto poli jednak dobře orientovali a jednak uměli do značné míry předvídat vývoj potřeb na straně svých klientů. Naše personální agentura vznikla v odezvě na poptávku vzniklou na trhu práce v počátku nového tisíciletí.

Naše zaměření v rámci možných aktivit na trhu práce se postupně vyvíjelo od prostého recruitmentu, zprostředkování nabídky volných míst a poptávky po nich, přes zajišťování autodopravy pro potřeby zaměstnavatelů i zaměstnanců a ubytování zaměstnanců až k nabízení kvalitního, čím dále sofistikovanějšího outsourcingu. I nadále je jednou z našich hlavních činností zprostředkování práce pro ty, kteří hledají nové pracovní uplatnění nebo nové zaměstnání. V některých oborech se výrazně projevuje nedostatek pracovníků – ať už „domácích“, nebo ze zemí EU... Z tohoto důvodu má naše společnost sjednáno povolení zaměstnávat cizince ze zemí mimo EU (tj. odpovídající povolení od úřadu práce).

Firmám a podnikatelům nabízejícím volná místa zajišťujeme právě to, co potřebují: nové zdroje, a to jak z oblasti HR, tak z oblastí ostatních, na nichž je závislá výrobní kapacita (prostory pro výrobu, ubytování zaměstnanců). Naší jedinečnou nabídkou je právě outsourcing – vyhledání zaměstnanců žádaných profesí a zapůjčení personálu (tzv. personální leasing), doplnění výrobní kapacity. Poskytujeme rovněž služby v oblastech navazujících a souvisejících, včetně ubytování našich pracovníků.

Jsme českou společností, působící v oblasti poskytování služeb výrobním i nevýrobním podnikům.

X